CleanTreat by Benchmark

SETTER EN NY STANDARD FOR VERN AV MILJØET VED BRUK AV MEDISINSKE BADEBEHANDLINGER

Header6

Hva er CleanTreat?

Acr1032270136768 2513022
CLEANTREAT® ER ET SYSTEM SOM RENSER LEGEMIDLER FRA BEHANDLINGSVANNET FØR DET SLIPPES UT I SJØEN

CleanTreat® er det første systemet for rensing av behandlingsvann som tas i bruk i akvakulturindustrien.

Utslipp av legemiddler etter behandlinger  mot lus er en utfordring for næringen, og anses å være et hinder for fremtidig vekst.

Siden 2017 har CleanTreat® systemet renset behandlingsvann i Norge — og  sørget for at feltforsøkene for vårt nye lusemiddel er utslippsfrie. 

CleanTreat® er et rensesystem utviklet  av Benchmark som fjerner legemiddelrester fra vannet etter brønnbåtbehandlinger.

I tillegg til å fjerne legemiddelrester filtrerer og fjerner CleanTreat® systemet organisk materiale, inkludert lus, eggstrenger, fiskeskjell og avføring — helt essensielt for  å bekjempe resistensutvikling hos lakselus.

Ved å hjelpe oppdrettere redusere  de miljømessige konsekvensene  
av legemiddelbehandlinger mot lus,  er CleanTreat® en miljøvennlig løsning i kampen mot lakselusen.

Acr1032270136768 2533724A

CleanTreat represents a transformational change in the battle against one of the salmon industry’s greatest challenges and a step towards a future where no chemicals are applied directly to the sea.

Neil Robertson, Head of CleanTreat 

Benchmark utvikler helhetlige løsninger på havbruksnæringens utfordringer

Benchmark er et innovasjonsselskap som går løs på utfordringene i havbruksnæringen fra flere kanter.

Vårt fokus er å løse de største utfordringene som sykdom, kvalitet, lønnsomhet og bærekraft, innen for akvakulturnæringen, som er det raskest voksende segmentet i matvareindustrien.   

Vårt mål er å være den ledende leverandøren av løsninger innen genetikk, dyrehelse og spesialernæring for oppdrettsnæringen.

Følg med på utvilkingen av CleanTreat

Løsningen vil videreutvikles i samarbeid med den norske havbruksnæringen. Ønsker du å holde deg oppdatert på utviklingen?

Sign Up

General Enquiries (Norge)

cleantreat@bmkanimalhealth.com 
+44 (0)131 445 8676

main.css loaded.